Τίθεται σε πλήρη λειτουργία το Ηλεκτρονικό Περιβαλλοντικό Μητρώο

Γεωργία
Σ. Φάμελλος: “Διαφάνεια στις περιβαλλοντικές αδειοδοτήσεις με ταυτόχρονη μείωση της γραφειοκρατίας και του κόστους”

ΠΗΓΗ