«Δεν υπάρχει περίπτωση ιδιωτικοποίησης του νερού».

ΠΗΓΗ